ixias, de menselijke kant
van verandering

Dienst

Microsoft 365 & Teams adoptie

Voor de adoptie van Microsoft 365 & Teams maken wij gebruik van vier stappen.

Fase 1

Inventarisatie samenwerken

In deze fase wordt de huidige manier van samenwerken op een persoonlijke manier geïnventariseerd en vertaald naar een praktisch advies om slimmer digitaal samen te werken middels het Microsoft 365 platform en Microsoft Teams. Het vertrekpunt hier is de persoonlijke behoefte van de medewerkers of afdelingen (van directieteam tot productiemedewerker).

Fase 2

Visie & coachend leiderschap

Medewerkers raken geïnspireerd door een duidelijke visie omtrent digitaal samenwerken en goed voorbeeld van senior managers. Wij ondersteunen directie - en management teams bij coachend leiderschap, loslaten en vertrouwen en omgaan met telefoon, e-mail en video vergaderen.

Fase 3

Digitale vaardigheden

In deze fase begeleiden wij jullie medewerkers op een persoonlijke manier. Afhankelijk van de digitale vaardigheden kan er gekozen worden voor persoonlijke training, workshops of 24x7 toegang tot een e-learning platform met functionele video's. Op deze manier kunnen medewerkers op een eigen tempo Office 365 en Teams ontdekken.

Fase 4

Continu verbeteren

Omdat Microsoft 365 en Teams continue nieuwe functionaliteiten krijgen, werken wij met een e-learning platform en floorwalkers. Onze specialisten bezoeken periodiek jullie medewerkers om vragen te beantwoorden en/of nieuwe functionaliteiten te presenteren om uiteindelijk slimmer digitaal samen te werken.

Onze professionals zijn dan ook gespecialiseerd in de menselijke kant van verandering en hebben meestal een bedrijfskundige of gedragswetenschappelijke achtergrond.
terug
naar
boven