Aan de hand van deze vijf elementen, die gezamenlijk het acroniem ADKAR vormen, komt verandermanagement succesvol tot stand. De letters staan voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het ADKAR model is vooral bedoeld als coaching instrument om medewerkers te helpen en bij te staan gedurende veranderprocessen binnen organisaties.