ixias, de menselijke kant
van verandering

Dienst

Haal meer uit Microsoft 365 voor het MKB

Heb je ook het idee dat je niet alles uit Microsoft 365 haalt? En hoe blijf je op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen zoals Microsoft Teams. En wat kan je met Power Automate en PowerApps? Voor ons geen hebben deze apps geen geheimen en wij adviseren jullie dan ook graag over de mogelijkheden.

Wij doen dit door groots te denken, maar wel klein en pragmatisch beginnen:

Fase 1

Inventarisatie samenwerken

Hier gaan we in gesprek met jullie medewerkers om de samenwerk verbeteringen op te halen. Ook krijgen wij hier een goed beeld van de technische uitdagingen die jullie medewerkers ervaren.

Fase 2

Visie & goede voorbeeld

Medewerkers raken geïnspireerd door een duidelijke visie i.c.m. goed voorbeeld doet volgen. Wij ondersteunen directie - en management teams bij het uitdragen van deze boodschap.

Fase 3

Digitale vaardigheden

Wij trainen en begeleiden jullie medewerkers in het gebruik van de nieuwe omgeving. Ook werken wij met online trainingsplatformen zodat jullie medewerkers op eigen tempo de kennis tot zich kunnen nemen of teruglezen.

Fase 4

Continu verbeteren en bijblijven

Omdat Microsoft 365 en Teams continue nieuwe functionaliteiten krijgen, zorgen wij dat jullie medewerkers continue bijblijven door de inzet van online leeromgevingen en het opleiden van ambassadeurs binnen jullie eigen organisatie.

Wij maken er geen technisch feestje van maar halen er wel het optimale uit!
terug
naar
boven